Agro Block & Homefarm

Plantekasser af genbrugsmaterialer

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://www.agroblock.com og andre landespecifikke topniveaudomæner, dvs. www.agroblock.dk, agroblock.se osv.

Fortrolighedspolitik på dansk. Hvis teksten oversættes, har den danske version forrang.

Vilkår og betingelser for håndtering af persondata

â € <Gyldige fra 01.09.2018

Generel information

Vi er glade for din interesse for vores produkter og dette besøg på Agroblock.com, m.fl. Det er meget vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv. Det er altid vores intention og mål at behandle dine data forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46 / EF (Databeskyttelsesdirektivet) og den kommende Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om behandlingen af ​​personoplysninger.

De personlige oplysninger om afgiver til os, behandler fortroligt og videregiver kun, hvis det er nødvendigt. Men det er nødvendigt, at du læser disse vilkår og betingelser omhyggeligt, så du forstår hvorfor og hvordan vi behandler din persondata.

Når du afgiver persondata til os, eller browser på vores hjemmeside fra din computer, mobiltelefon, eller mobilapplikation, giver du samtykke til, at din personlige oplysninger indsamles, og du accepterer nærværende vilkår og betingelser. Hvis vi opdaterer dem, og du fortsætter brugernes tjenester, accepterer du også hermed de nye vilkår.

Med nødvendig på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er Agro Block Handel og Service ApS defineret som dataansvarlig, som indsamler dine data. Hvis du har spørgsmål angående vores vilkår og betingelser eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte os:

Agro Block Handel og Service ApS
CVR.nr: 39135299
Maglehøj 94
3520 Farum
info@agroblock.com

â € <Hvad er persondata?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, når det er alle former for information, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller billeder og dynamiske IP-adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med dette besøg på vores hjemmeside eller en del af vores tjenester, vi altid, på dette skær med et klart og udtrykkeligt samtykke, så du præcis ved, hvilke tidligere for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles.

Hvornår indsamler vi persondata?

Når du bruger vores tjenester, vil du som oftest give informationer som navn, adresse, e-mailadresse, finansiel informationer, samt øvrige informationer som er nødvendige for at vi kan tilbyde dig vores service. Vi indsamler personoplysninger på følgende måde:

  • Når du bruger eller interagerer med vores tjenester.
  • Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser.

Vi bruger ikke oplysninger om andet end det udtrykkelige formål beskrevet her og for at overholde gældende lovgivning.

Anvendelse af persondata

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvalitet i vores produkter og gøre din oplevelse bedre, når du interagerer med os. Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:

  • Forbedring af vores produkter og tjenester
  • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
  • Administration af din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Statistisk analyse

Persondata til tredjepart

Korrekt håndtering af dine personoplysninger er meget vigtig for os. Vi vil aldrig sælge, offentliggøre eller på nogen måde viderebringe oplysninger til en tredjepart uden dette samtykke eller hvis det ikke er nødvendigt for at fuldføre en transaktion og nødvendig for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning. Vi bruger ikke dine oplysninger til andre formål, der er beskrevet i nærværende Persondatapolitik.

Vi kan viderebringe dine oplysninger til vores udvalgte og betroede partnere for at kunne levere vores service til dig. f.eks. videregiver vi informationer til partnere, der er berettiget til at benytte din information i forbindelse med levering af varer, og for at kunne holde dig opdateret om status på en ordre.

Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med, modtager vi muligvis også din informationsmand. Det kan for eksempel være betroet partnere, der behandler markedsføring, økonomi, reklame og betaling. Vi kan også købe tjenester og data fra virksomheder, der kontrollerer kontaktoplysninger og personlig informationer, du har givet os. Det er for at sikre, at de informationer vi har om dig, er korrekte og opdaterede.

Det er vores ansvar at sikre, at spise personoplysninger ikke bliver misbrugt. Vi gør derfor altid, at vores partnere garanterer, at dine personoplysninger er beskyttet.

Opbevaring af persondata

Vi opbevarer vi din personoplysninger, så længe du bruger vores tjenester. Vi betragter og bruger også din information, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser og håndhæve vores aftaler.

Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre mod uautoriseret adgang og anvendelse, ødelæggelse, ændringer eller offentliggørelse af din personoplysninger fra enhver enkeltperson eller organisation. For at sikre tryghed og beskyttelse for dig er det kun et begrænset antal personer med et sagligt behov, der har adgang til persondata.

Vi kan ikke gøre ansvar for tab af nogen kunst, der må opstå som følger af brug af vores tjenester, som følger af indbrud i vores systemer eller andre drivforstyrrelser, som vi ikke er ansvarlige for. Du afgiver derfor din information om eget ansvar. Hvis uberettigede skulle få adgang til din informatør, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, og straks påbegynder afhjælpning af situationer ved brug af de fornødne værktøjer.

Sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grundlag for indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Spis rettigheder

Du kan ved forespørgsel få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig, jeg har det omfang, vi videregiver data. Adgangen kan hund være begrænset af hensyn til andre personer privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Hvis kundeforholdet ophører, gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i fem år i henhold til bogføringsloven, hvidvaskningsloven og logningsbekendtgørelsen.

Da vores service er afhængig af, når dine data er korrekte og opdaterede, har vi foretaget en oplyse om relevante ændringer af din information. Du kan kontakte os nedenfor og meddele os om dine ændringer.

Dit samtykke er frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for let at trække dette samtykke tilbage ved kontakt os.

Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 18 år. Hvis vi bliver opmærksom på, at vi behandler personoplysninger fra et barn, uden forældres eller værges samtykke, vil vi gøre alt for at fjerne informationserne. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn har givet os personoplysninger uden forældre eller værges samtykke, kan du kontakte vores kundesupport.

Cookies

Vores hjemmeside anvender Cookies. Cookies er små tekstfiler som gemmes på din computer. Disse cookies gør det muligt at indsamle oplysninger om, hvilke sider og funktioner brugeren ammer og besøger.

Kontakt os

Hvis du vil have mere information, ændre eller slette dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan enten skrive til os på adresser: Agro Block Handel og Service ApS, Maglehøj 94, 3520 Farum eller via e-mail info@agroblock.com.

Du har også mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Klagen skal indgives til Datatilsynet.

Ændringer

Den konstante udvikling indenfor informationssteknologi betyder, at det kan blive nødvendigt at ændre i vores behandling af personoplysninger for at sikre dine data. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre og opdatere disse betingelser. Hvis det ikke ville være tilfældet, korrigerer vi selvfølgelig dokumenterne opdateringsdato øverst på siden.